Εργαλείο πρόβλεψης επενδυτικής απόδοσης

Μετά από 0 χρόνια, με αρχική συνεισφορά €0, μηνιαία συνεισφορά €0 και _________ επενδυτική στρατηγική, υπολογίζουμε ότι θα αποταμιεύσετε συνολικά €0.
€ 18.000 Μηνιαίες Συνεισφορές
€ 26.055 Αναμενόμενη Αξία στη Συνταξιοδότηση
Βασικό σενάριο
Συνεισφορές
Χαμηλότερο προβλεπόμενο αποτέλεσμα
Εύρος
Eρωτηματολόγιο επενδυτικού προφίλ

Eρωτηματολόγιο επενδυτικού προφίλ

Αξιολογήστε το επενδυτικό σας προφίλ και βρείτε το συνδυασμό επενδυτικών ταμείων που σας ταιριάζει καλύτερα.

Περισσότερα