Σε ποιους απευθύνεται το PensionPLUS

Σε ποιους απευθύνεται το PensionPLUS

Το Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανωμένα σύνολα με αριθμό μελών άνω των 5 ατόμων.

Είναι διαθέσιμο μόνο σε ομαδική βάση και προϋποθέτει ότι τα μέλη σχετίζονται μεταξύ τους επαγγελματικά, μέσω της από κοινού εργοδότησης, είτε μέσω της συμμετοχής σε επαγγελματικό σύνδεσμο.

Πώς λειτουργεί

Συνεισφορές εργοδότη και εργαζόμενου

Συνεισφορές εργοδότη και εργαζόμενου

Εξατομικευμένη επενδυτική πολιτική ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ του κάθε μέλους

Εξατομικευμένη επενδυτική πολιτική ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ του κάθε μέλους

Στην αφυπηρέτηση το κάθε μέλος εξασφαλίζει ένα εφάπαξ ποσό

Στην αφυπηρέτηση το κάθε μέλος εξασφαλίζει ένα εφάπαξ ποσό

Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Επενδυτικά Ταμεία

Η Universal Life διατηρεί σήμερα τέσσερα Συνταξιοδοτικά Επενδυτικά Tαμεία μέσα στα πλαίσια του αποθεματικού του Κλάδου Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων -Κλάδος VII

* Οι αναμενόμενες αποδόσεις που αναγράφονται είναι ενδεικτικές μακροπρόθεσμες και δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα επιτευχθούν.
Opportunity Pension Fund
Αναμενόμενη απόδοση 4.5 - 5%

Επιδιώκει την επίτευξη ψηλής μακροπρόθεσμης υπεραξίας κυρίως μέσω αναπτυξιακών επενδύσεων.

“Ψηλού“ επενδυτικού κινδύνου
Balanced Pension Fund
Αναμενόμενη απόδοση 3 - 4%

Επιδιώκει την επίτευξη ικανοποιητικής μακροπρόθεσμης υπεραξίας κάνοντας χρήση τόσο αναπτυξιακών όσο και εισοδηματικών επενδύσεων.

“Μεσαίου“ επενδυτικού κινδύνου
Income Pension Fund
Αναμενόμενη απόδοση 1 - 2.5%

Επιδιώκει την επίτευξη μέτριας μακροπρόθεσμης υπεραξίας κάνοντας χρήση κυρίως εισοδηματικών επενδύσεων.

“Χαμηλού” επενδυτικού κινδύνου
Cash Pension Fund
Αναμενόμενη απόδοση 0 - 1%

Επιδιώκει την επίτευξη αποδόσεων συγκρίσιμων με αυτές των μέσων χρηματαγοράς σε Ευρώ.

‘’Πολύ χαμηλού’’ επενδυτικού κινδύνου

Επενδυτική πολιτική για κάθε φάση μέχρι τη συνταξιοδότηση

Με ευχέρεια επιλογής ενός ή περισσότερων επενδυτικών ταμείων και με δυνατότητα μεταβολής της αρχικής επιλογής, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμιά επιβάρυνση.

Πορεία προς τη συνταξιοδότηση
Περισσότερα από 10 έτη μέχρι την αφυπηρέτηση
Περισσότερα από 10 έτη μέχρι την αφυπηρέτηση

Ο μακρύς χρονικός ορίζοντας μέχρι την αφυπηρέτηση επιτρέπει την ανάληψη ψηλότερου επενδυτικού κινδύνου αποσκοπώντας αντίστοιχα σε ψηλότερες επενδυτικές αποδόσεις για τη συσσώρευση κεφαλαίου για τη συνταξιοδότηση.

5 - 10 έτη μέχρι την αφυπηρέτηση
5 - 10 έτη μέχρι την αφυπηρέτηση

Ενδείκνυται μετακίνηση σε ένα πιο ισορροπημένο επενδυτικό προφίλ μέτριου επενδυτικού κινδύνου που να συνδυάζει την επίτευξη μιας πιο ήπιας κεφαλαιουχικής ανάπτυξης με ταυτόχρονη προστασία του κεφαλαίου που έχει ήδη δημιουργηθεί.

Λιγότερα από 5 έτη μέχρι την αφυπηρέτηση
Λιγότερα από 5 έτη μέχρι την αφυπηρέτηση

Ενδείκνυται μετακίνηση σε μια πιο ισορροπημένη επενδυτική στρατηγική μέτριου επενδυτικού κινδύνου που να συνδυάζει την επίτευξη μιας πιο ήπιας κεφαλαιουχικής ανάπτυξης με ταυτόχρονη προστασία του κεφαλαίου που έχει ήδη δημιουργηθεί.

Δήλωσε ενδιαφέρον

Kαι θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείς επίσης να κατεβάσεις τον αναλυτικό οδηγό του Σχεδίου Επαγγελματικών Συντάξεων σε μορφή PDF.

Ενδιαφέρομαι