Γιατί το Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων PensionPLUS της Universal Life αποτελεί μια ξεκάθαρη λύση για εργοδότες και εργαζόμενους;

Γιατί το Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων PensionPLUS της Universal Life αποτελεί μια ξεκάθαρη λύση για εργοδότες και εργαζόμενους;

Η Universal Life, ως η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που το 1971 εισήγαγε την ομαδική ασφάλιση στην Κυπριακή αγορά και με 50 και πλέον  χρόνια εμπειρίας  στον τομέα της ομαδικής ασφάλισης, ανακοινώνει το νέο Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων PensionPLUS. Το σχέδιο ανήκει στο Κλάδο 7, «Κλάδος διαχείρισης  ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ή ταμείων»  και εποπτεύεται από τον Έφορο Ασφαλιστικών Εταιρειών. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό και σύγχρονο ομαδικό συνταξιοδοτικό σχέδιο με το οποίο ο εργοδότης αλλά και ο εργαζόμενος συνεισφέρουν με στόχο τη κάλυψη των συνταξιοδοτικών αναγκών του εργαζομένου μέσω συστηματικής αποταμίευσης και επένδυσης.


Μετρώντας μια πολυετή και δοκιμασμένη αξιοπιστία και εμπειρογνωμοσύνη τόσο στον τομέα της ομαδικής ασφάλισης, όσο και στη διαχείριση επενδύσεων, η Universal Life δεν προσφέρει απλά ένα άρτιο ομαδικό συνταξιοδοτικό σχέδιο.

Κύρια χαρακτηριστικά του Σχεδίου Επαγγελματικών Συντάξεων PensionPLUS:
• Το σχέδιο προσφέρει τη δυνατότητα εξατομικευμένης επένδυσης για κάθε μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τη δική του επενδυτική στρατηγική μέσω των συνταξιοδοτικών Επενδυτικών Ταμείων της Universal Life.
• Τα μέλη του σχεδίου μπορούν να επιλέγουν Επενδυτικά Ταμεία και να μεταφέρουν επενδύσεις μεταξύ των εν λόγω ταμείων ανά πάσα στιγμή χωρίς χρέωση και χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συναλλαγών.
• Μέσω της διαδικτυακής πύλης πελατών της Universal Life και της βραβευμένης εφαρμογής  U connect, τα μέλη  μπορούν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τον προσωπικό τους λογαριασμό διαδικτυακά ανά πάσα στιγμή εύκολα και γρήγορα από όπου και αν βρίσκονται.
• Προσφέρονται ανταγωνιστικά έξοδα διαχείρισης των Επενδυτικών Ταμείων, χαμηλό κόστος διαχείρισης σχεδίου και δεν υπάρχουν επιπρόσθετες χρεώσεις.
• Την επίβλεψη της λειτουργίας και διαχείρισης των Επενδύσεων αναλαμβάνει πλήρως καταρτισμένη και έμπειρη ομάδα της Universal Life,  με πρόσβαση σε διεθνούς οίκους διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων απαλλάσσοντας έτσι την κάθε επιχείρηση και τα μέλη της από την ανάγκη σύστασης και διορισμού Διαχειριστικής Επιτροπής.
• Λειτουργεί με διαφάνεια, με απλή  διαδικασία ένταξης και συνεχή υποστήριξη αλλά και τακτική ενημέρωση της αξίας των επενδύσεων, τόσο προς τον εργοδότη όσο και προς τα μέλη.

Απώτερος στόχος μας στην Universal Life, είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της νέας εποχής και να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Η πελατοκεντρική μας αντίληψη αποτελεί διαχρονική μας αξία και αποτυπώνεται σε κάθε μας υπηρεσία και προϊόν, αλλά ακόμη εντονότερα στο νέο Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων PensionPLUS. Το PensionPLUS αποτελεί για εμάς έναν φάρο κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και ένα δείγμα σεβασμού, πρόνοιας κι έμπρακτης υποστήριξης για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, σε μια προσπάθεια ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση και ενίσχυση της συνταξιοδοτικής επάρκειας μετά την αφυπηρέτηση.

Επιστροφή