Γιατί να επενδύσουν οι επιχειρήσεις και οργανωμένα σύνολα σε ένα Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων.

Γιατί να επενδύσουν οι επιχειρήσεις και οργανωμένα σύνολα σε ένα Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων.

Οι δυσοίωνες εξελίξεις στην οικονομία, η ανεπάρκεια των συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και οι δημογραφικές αλλαγές του πληθυσμού με κυριότερες την αύξηση στο προσδόκιμο ζωής που αυξάνει τον αριθμό των συνταξιούχων και την υπογεννητικότητα που περιορίζει τον αριθμό των εργαζομένων που συνεισφέρουν, καθιστούν τον έγκαιρο συνταξιοδοτικό προγραμματισμό περισσότερο επιτακτικό από ποτέ. 

Για τον εργοδότη, αποτελεί μια πρόκληση αλλά και ταυτόχρονα μια ευκαιρία να προσφέρει αυτή την ιδιαίτερα σημαντική παροχή ενός ομαδικού συνταξιοδοτικού σχεδίου προς τους εργαζομένους του.

Οφέλη ενός ομαδικού συνταξιοδοτικού σχεδίου:
• Ενίσχυση της συνταξιοδοτικής επάρκειας των εργαζομένων μετά την αφυπηρέτηση.
• Μείωση κόστους, ευθύνης και διαδικασιών διαχείρισης ενός εσωτερικού συνταξιοδοτικού σχεδίου.
• Επαγγελματική προσέγγιση στη διαχείριση των επενδύσεων με απλές διαδικασίες, διαφάνεια, άμεση πρόσβαση για τα μέλη του σχεδίου και ισορροπημένες χρεώσεις
• Δυνατότητα συστηματικής αποταμίευσης και επένδυσης μεγιστοποιώντας έτσι τα εισοδήματα των εργαζομένων.
• Φοροαπαλλαγές σε εργοδότες και εργαζόμενους.

Η παροχή ενός ομαδικού συνταξιοδοτικού σχεδίου αποτελεί επιπρόσθετα και μια πράξη κοινωνικής ευθύνης εκ μέρους του εργοδότη αφού η συνταξιοδοτική αποταμίευση δεν είναι πλέον επιλογή, είναι προτεραιότητα αλλά και ζωτικής σημασίας ανάγκη στις σημερινές κοινωνίες.

Ο εργοδότης επιδεικνύει με τον πιο έμπρακτο τρόπο ότι οι άνθρωποι του αποτελούν τη σημαντικότερη αξία στην επιχείρηση του, αφού μεριμνά για το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων του στην τρίτη ηλικία.

Επιστροφή